Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in september 2022 een aantal belangrijke afspraken en plannen gemaakt om verandering in de zorgsector te brengen. 

Met name het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) hebben invloed op het werken in de sector Zorg en Welzijn. 

Wat deze stukken inhouden en wat de impact van deze plannen is op het werken in Zorg en Welzijn als zzp’er lees je in de factsheet Overheidsplannen en werken in Zorg & Welzijn.