Na jaren van voorbereiding start begin september de pilot van WorkFlow. Zo’n mooie samenwerking in onze regio voor het behoud van zorgprofessionals, betaalbare zorg en meer gelijkheid op de werkvloer.

De kosten voor de inhuur van zorgprofessionals nemen toe doordat meer zorgprofessionals voor zzp-schap kiezen of via commerciële tussenpartijen werken. Deze trend maakt de zorg steeds duurder en vergroot de ongelijkheid op de werkvloer. Om deze trend te keren hebben de ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond de krachten gebundeld en een innovatieve samenwerkingsvorm opgezet: WorkFlow. WorkFlow is een unieke arbeidspropositie die tussen een vast dienstverband en het werken via een detacheringsbureau of het zzp-schap in zit. WorkFlow biedt zorgprofessionals de zekerheid van een vast contract en de flexibiliteit van het zzp-schap: via het online platform bepalen zorgprofessionals zelf waar, wanneer en hoe vaak ze werken. WorkFlow voldoet aan werk- en regelgeving zoals de wet DBA waardoor er geen sprake is van ‘schijnzelfstandigheid’.

Over WorkFlow
Omdat alle zorgprofessionals hard nodig zijn om ook in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven bieden, ontwikkelden de Rijnmondse ziekehuizen samen een nieuwe werkvorm: WorkFlow. Hiermee hebben zorgprofessionals de mogelijkheid om met één contract bij meerdere ziekenhuizen in de regio te werken. Ook andere regio’s tonen interesse in WorkFlow.

Moderne zorgregio biedt vrijheid en flexibiliteit
WorkFlow is een innovatieve samenwerkingsvorm die tussen een vast contract en het zzp-schap in zit. Het geeft daarmee antwoord op de behoefte van sommige zorgprofessionals om zelf te kunnen bepalen waar, wanneer en hoeveel ze werken. Het biedt de zekerheid van een vast contract en de flexibiliteit van het zzp-schap.

WorkFlow draagt bij aan een betere balans op de werkvloer. Duidelijk verbeterpunt is de wijze van roosteren. Vaste medewerkers hebben met de komst van WorkFlow de eerste keuze uit diensten. Daarna de medewerkers die voor het ziekenhuis werken via WorkFlow en daarna de zzp’ers en detachanten. Hierdoor blijft het ziekenhuis een prettige werkplek voor de zorgprofessional in vast dienstverband én voor de zorgprofessional die meer flexibiliteit wil. Zo behouden we zo veel mogelijk mensen voor de zorg.

Klaar voor de toekomst
De wet- en regelgeving rondom zzp werk is aan het veranderen. Met WorkFlow bereiden we ons als ziekenhuizen alvast voor op strengere handhaving van de wet DBA uiterlijk januari 2025. WorkFlow voldoet aan wet- en regelgeving zodat externe zorgprofessionals toch ingezet kunnen worden wanneer zzp-schap niet kan.

Start pilot september 2022
WorkFlow wordt vanaf september getest bij Erasmus MC, Oogziekenhuis Rotterdam, Spijkenisse Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.